โปรแกรมทัวร์

     โปรแกรมทัวร์บริการจากใจเราชาวปารีฮัท พร้อมที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ตามความชอบ มี 3 โปรแกรมให้เลือก

     1) โปรแกรมทัวร์ดำน้ำ 800 บาท/ท่าน

     2) โปรแกรมทัวร์สายวัฒนธรรม 200 บาท/ท่าน

     3) โปรแกรมทัวร์รักธรรมชาติ 200 บาท/ท่าน

726973.jpg