Movie Pareehut

     หมู่บ้านปารีฮัทของเรา ได้รับเกียรติใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครมากมายหลายเรื่อง ซึ่งทางทีมงานปารีฮัท และคณะผู้บริหารทุกคน ขอขอบพระคุณที่ทางกองถ่ายทำละครทุกเรื่องที่ได้ให้เกียรติพวกเราชาวหมู่บ้านปารีฮัท....