Ready to Paree hut

ขอขอบคุณที่ท่านเลือกวันพักผ่อนสุดพิเศษกับ ปารีฮัท รีสอร์ท เกาะสีชัง

เตรียมตัวสู่เกาะ 1 ใน 10 ของโลกที่ได้รับการแนะนำกันเลยยยย !    

Thank you for choosing a special holiday. With Paree hut Koh srichang.

Get ready for the top 10 recommended islands in the world !

เช็คอิน - เช็คเอาท์ Check In and Check Out

เช็คอินได้ตั้งแต่ 14.00 น. และ 12.00 น.

การเดินทาง

How to get to the island.

ปารีฮัท ตั้งอยู่บนเกาะสีชัง แขกผู้มาพักต้องมาขึ้นเรือที่ "ท่าเรือ เกาะลอย"

Paree Hut is located on Koh Sichang. Guests must board the boat at "Koh Loy Pier"

เรือจะออกทุก 1 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากเกาะลอย สู่ เกาะสีชัง

The boat will depart every 1 hour and takes only 45 minutes from Koh Loi to Koh Si Chang.

เวลาเดินเรือ ขาไป - ขากลับ

Time of return flight

เกาะลอย ไป เกาะสีชัง Koh Loi to Koh Sichang

8.00  AM - 20.00 PM  

เกาะสีชัง ไป เกาะลอย Koh Sichang to Koh Loi

6.00  AM - 19.00 PM  

เมื่อมาถึงเกาะสีชัง จะมีรถของรีสอร์ทจอดรออยู่ช่วงเวลาเดียว ตั้งแต่ 12.00-13.00 น.

When arriving in Koh Sichang There will be a resort car waiting in the same period from 12.00-13.00 hrs.

หากมาก่อนเวลาดังกล่าว หรือมาหลัง ลูกค้าสามารถจ้างรถรับจ้าง หรือเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับมาที่พักได้ 

If coming before the mentioned time or after, customers can hire a taxi. Or rent a motorbike to drive to the pareehut.

ระยะทางจากท่าเรือมาที่พัก 4.7 กิโลเมตร 

The distance from the pier to the accommodation is 4.7 kilometers.

เมื่อมาถึงหน้า Front สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท เพื่อพาเข้าห้องพักได้เลย

Upon arrival , inform the resort staff. So can take to the room straight away.

ข้อมูลมีประโยชน์
Paree Hut Useful


ที่พัก : ลักษณะเป็นกระท่อมไม้ไผ่ มุงด้วยไพหญ้าคา  มีระเบียงด้านหน้า พร้อมเปลไม้ไผ่ (บางหลัง) และ เก้าอี้นั่งชมวิวตรงระเบียง 

Accommodation: features a bamboo hut Thatched with grass With a front balcony With bamboo hammock (some houses) And a chair to watch the view from the balcony

ของใช้มีอะไรบ้าง ? 
ตู้เย็น ✔️
ทีวี ✔️✖️ ( มีบางห้อง )
แอร์ ✔️ 
ไดฟ์เป่าผม ✖️ (ไม่มีให้)
เตารีด ✖️
สบู่อาบน้ำ ✔️
ยาสระผม ✔️
แปลงสีฟัน ✖️
ยาสีฟัน ✖️
เครื่องทำน้ำอุ่น ✔️ 

What's the use ?
Refrigerator ✔️
TV ✔️✖️ (In some rooms)
Air ✔️
Hair dryer ✖️ (not available)
Iron ✖️
Bath soap ✔️
Shampoo ✔️
Tooth color conversion ✖️
Toothpaste ✖️
Water heater ✔️

วิวสวยทุกหลัง :

บ้านพักของที่นี้จะอยู่โซนริมหน้าผาทั้งหมด บ้านทุกหลังหันหน้าเข้าทะเล เป็นจุดที่มีความเป็นส่วนตัวมาก ไม่มีความวุ่นวายเหมือนจุดชมวิวอื่นๆ “ นี่คือข้อได้เปรียบของ ปารีฮัท ”

All beautiful views:
The lodges here are all on the cliff side zone. Every house faces the sea. It is a very private spot. Not as chaotic as other scenic spots "This is the advantage of Paree Hut."

ความปลอดภัย :
กระท่อมแต่ละหลัง ออกแบบมาเป็นไม้ขัดประตู ไม่มีกุญแจล็อค เพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องการเก็บของมีค่า “ซึ่งอันที่จริงมาเที่ยวสถาณที่ธรรมชาติแบบนี้ ไม่แนะนำเอาของมีค่ามานะคะ”

Safety:
Each cottage Designed as a wooden door selection No key lock Therefore have to plan the collection of valuables among themselves "In fact, visiting this natural place Should not bring expensive things "

อาหารเป็นไงบ้าง ?
( ราคาที่พักปกติรวมเฉพาะอาหารเช้า )

สามารถซื้อเพิ่มได้จากราคาปกติ 800 บาท/ท่าน

อาหารเช้าเวลา 08:00-10:00
อาหารเย็นเวลา 18:00-20:00

How's the food?
( Normal Rate include breakfast )
Can buy dinner 800 THB/Person

Breakfast time 08: 00-10: 00
Dinner time 18: 00-20: 00

กิจกรรมจากปารีฮัท


• กระโดดหน้าผา  จะอยู่ในช่วงนำ้ขึ้นของวัน ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลา 16:30-18:30 
• พายเรือ  แนะนำช่วงเช้าระหว่าง 06:00- 08:00 เพราะเป็นช่วงนำ้ลง แสงสวย  และแดดไม่ร้อน ที่สำคัญจะไม่มีขยะในช่วงนี้
• ตกหมึก  กิจกรรมตกหมึกของที่นี้คิดค่าอุปกรณ์ 150 บาท ใช้ได้ตลอดทริป  ส่วนใหญ่จะตกกันในช่วงเย็นๆที่หน้าผาพร้อมชมพระอาทิตย์ตกไปจนถึงช่วงดึกๆที่จะได้รับลมชมดาว ดูแลดีมาก
• ชมวิวจากหน้าผาประกาศรัก  เวลาที่เหมาะขึ้นผา แนะนำช่วงเช้า 05:00-06:00 เพราะแสงพระอาทิตย์จะทอมากจากหลังเขา หรือเป็นช่วงเย็น 16:00-18:00 ที่จะเห็นพระอาทิตย์ตก แสงสะท้อนจากนํ้าทะเลสวยเหมือนเพชร เหมาะกับการถ่ายวิวสวยๆ
• ชมพระอาทิตย์ตก ณ สระไหว้นำ้  เป็นจุดเล็กๆแต่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยและฟินสุดๆ

Activities from Pari Hut


• Cliff jumping will be in the tide of the day. Which will be in the period 16: 30-18: 30
• Rowing boat is recommended during the morning between 06: 00- 08:00 because the water is light and the sun is not hot. Importantly, there will be no garbage in this period.
• Ink fall, ink fall event, the equipment costs 150 baht and can be used throughout the trip. Most of them fall in the evening at the cliffs and watch the sunset until late at night to get the wind to watch the stars. Very good care.
• View from the cliff declaring love. Suitable time to go up the cliff Recommend during the morning 05: 00-06: 00 because the light of the sun is very woven from behind him Or in the evening 16: 00-18: 00 to see the sunset The reflected light from the sea is as beautiful as diamonds. Suitable for shooting beautiful scenery
• Watching the sunset at the water pool is a small spot but can watch the sunset beautifully and perfectly.

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนสุดพิเศษของท่าน

We wish you all a happy special holiday.

Letters form Paree Hut

Find us

60 moo3 Tatawawong
Koh Sichang Chonburi 20120

Call us to book

+668 7903 4300

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2023 by Ocean View. Proudly created with Pareehut.net